ถนนคนเดินเชียงราย Chiangrai walk street แอ่วเมืองเหนือ “กาดเจียงฮายรำลึก”

•พฤศจิกายน 4, 2010 • 20 ความเห็น

ถนนคนเดินเชียงราย  : เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ถนนคนเดินเชียงราย เจียงฮายบ้านเฮา ซื้อของกิ๋นเมือง ใจ้ของเมือง เจียงฮายรุ่งเรือง ประเทศชาติพัฒนา

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน

ถิ่นวัฒนธรรมล้านา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

 ถนนคนเดินเชียงราย Chiangrai walk street  กาดเจียงฮายรำลึก

ถนนคนเดิน กาดเจียงฮายรำลึก

ประวัติ ถนนคนเดินเชียงราย กาดเจียงฮายรำลึก

เทศบาลนครเชียงรายจัดถนนคนเดินเชียงราย“กาดเจียงฮายรำลึก”

ร่วมย้อนอดีตล้านนาพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น ถนนคนเดินเชียงราย

จังหวัด เชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการถนนคนเดินเชียงราย “กาดเจียงฮายรำลึก”   เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมสัมผัสวิถีชีวิตแบบล้านนาในอดีต ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสินค้าของดีของเชียงราย กำหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 และทุกวันเสาร์ของเดือน ณ  ถนนธนาลัยตั้งแต่สี่แยกสำนักงานยาสูบฯ ไปจนถึงสี่แยกธนาคารออมสิน

นาย สมพงษ์  กูลวงค์ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวถึงที่มาของการจัดงานถนนคนเดินเชียงราย “กาดเจียงฮายรำลึก” ว่า ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครเชียงราย “นครเชียงรายเมืองน่าอยู่ ประตูสู่สากล” เราจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากล  จึงมีแนวคิดการจัดทำโครงการถนนคนเดินเชียงรายหรือ “กาดเจียงฮายรำลึก” ขึ้นเพื่อใช้เป็นลานแสดงสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เป็นแนวทาง  การพัฒนาเมืองและกำหนดการใช้พื้นที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถี ชีวิตชุมชนเป็นแนวทางพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตเมืองให้กลายเป็นที่ รู้จักในฐานะแหล่งรวมงานศิลปะ วรรณศิลป์  จิตรกรรม ฯลฯ  สร้างเมืองเชียงรายให้เป็น  “เมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนา”  เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์และความรุ่งเรือง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะมาเยี่ยมเยือนจังหวัด เชียงราย  พร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม  สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายสร้าง กิจกรรม  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน  มีสถานที่จำหน่ายสินค้า  มีรายได้เพิ่มขึ้น และสำหรับการจัดแบ่งพื้นที่ของถนนคนเดินเชียงราย ซึ่งจะมีการจัดพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่ถึง 3 โซน ดังนี้

ถนนคนเดินเชียงราย โซนที่ 1 เริ่มตั้งแต่ สี่แยกธนาคารออมสิน – สี่แยกศาลจังหวัด เป็นโซนที่จัดให้เป็นแหล่งรวมของชุมชน OTOP ชั้นนำของเชียงรายกว่า 700 ร้านค้า  ร้านสินค้าโครงการหลวง  สินค้าและผลิตภัณฑ์ชาวเขาที่ถนนคนเดินเชียงราย

ถนนคนเดินเชียงราย โซน ที่ 2 เริ่มจากสี่แยกศาลจังหวัด – สี่แยกสวนตุงและโคม มีการจำหน่ายสินค้างานทำมือ  และหัตถกรรม งานฝีมือทั้งจากเยาวชนและประชาชน  และบริเวณหน้าสวนตุงโคมฯ จัดให้มีลานกิจกรรมข่วงผญ๋า ซึ่งเป็นลานการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเชียงรายที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน เช่น หมอเมือง ฟ้อนตีมะผาบ ตีกลองสะบัดชัย เป็นต้น ก็มีที่ถนนคนเดินเชียงราย

– ถนนคนเดินเชียงรายบริเวณถนนด้านข้างสวนตุงของ (ทิศตะวันตก)   กิจกรรมสปาและนวดแผนไทยและสมุนไพรไทยรวมกว่า 300 ร้านค้าและจุดบริการ

ถนนคนเดินเชียงราย โซน ที่ 3 เริ่มต้นสี่แยกสวนตุงและโคม – สี่แยกสำนักงานยาสูบ มีการแสดงนิทรรศการต่างๆ  ของภาครัฐและเอกชน  จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด และของตกแต่งบ้านที่สวยงาม

-ถนนคนเดินเชียงราย บริเวณ สนามบาสเก็ตบอล  และถนนด้านข้างสวนตุง  มีกิจกรรมลานอาหารเครื่องดื่ม และกาดหมั้วคัวแลง  ทุกท่านจะได้มีโอกาสชิมอาหารตำรับดั้งเดิมของเชียงราย (ของกิ๋นบ๋าเก่า) เช่น ไข่ป่าม   แก๋งกระด้าง    ข้าวงาปิ้ง ข้าวควบอ้อยส้อม เป็นต้น

สำหรับ บรรยากาศในงานถนนคนเดินเชียงรายนั้น  จะตกแต่งบริเวณงานด้วยโคมไฟแบบล้านนาและตุงทอ ซึ่งจะสะท้อนเอกลักษณ์ของเชียงรายให้งดงามและน่าชื่นชมมากขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกได้ถึงบรรยากาศแบบล้านนา ในสมัยก่อน และเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนนั้น เทศบาลได้กำหนดให้ผู้จำหน่ายสินค้าและอาหาร  ในถนนคนเดินเชียงรายในแต่ละโซน ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใช้ถุงกระดาษ ถ้วยชามที่ทำจากใบตอง  ตะกร้าไม้ไผ่และลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

การ กำหนดพิธีเปิดถนนคนเดินเชียงราย “กาดเจียงฮายรำลึก” ทางคณะกรรมการจัดงานได้กำหนดเปิด  ในวันเสาร์ ที่  1 พฤศจิกายน 2551 นี้ ณ บริเวณสวนตุงโคม เฉลิมพระเกียรติฯ อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยการรวบรวมของดี ศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของเชียงราย เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมจังหวัดเชียงราย โดยในพิธีเปิดนั้น จะมีการแสดงแบบล้านนา เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมา วิถีชีวิตของ  ชาวล้านนาโบราณ   โดยในการแสดงจะมีการสอดแทรกศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจและสร้างความประทับใจให้ กับผู้ชม อาทิ ขบวนอันเชิญเครื่องสักการะต่างๆ รวมทั้งชุดการแสดงศิลปะ เช่น การฟ้อนรำ การตีกลองสะบัดชัย   เชื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านในวันเปิดงาน พร้อมกันนี้ ยังได้จัดมีชุดการแสดงต่างๆ ไว้อย่างมากมายตลอดงานถนนคนเดินเชียงราย

สำหรับทางด้าน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุว่า การจัดงานถนนคนเดินเชียงราย  “กาดเจียงฮายรำลึก” หรือถนนคนเดินเชียงราย จะเป็นการดึงเอาศักยภาพของจังหวัดเชียงรายที่เป็นต้นแบบของความเป็นล้าน นา    อันทรงคุณค่าออกมาสู่สายตานักท่องเที่ยว ซึ่ง ททท. พร้อมให้การสนับสนุน และถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ    ที่จะสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะในช่วงที่ถือว่าเป็นการเริ่มต้น “ฤดูท่องเที่ยวเชียงราย” ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาสัมผัสบรรยากาศของฤดูหนาวที่เชียงราย และท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว กิจกรรมการจัดถนนคนเดินเชียงรายนี้ ก็จะเป็นแหล่งรวมของฝากของกิน ที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนล้านนาแบบดั้งเดิมอย่างแท้ จริงที่ถนนคนเดินเชียงราย

ของกิ๋นบ้านเฮา

ความน่าสนใจของถนนคนเดินเชียงราย หรือ กาดเจียงฮายรำลึก  Lanna Shopping

 อาหารพื้นเมือง(ของกิ๋นปื้นเมือง) เช่น ลาบจิ้น,ผักกาดจอ,น้ำพริกอ่อง,แก๋งบ่ะหนุน,แก๋งอ่อม,น้ำเงี้ยว,ขนมเส้นน้ำยา เป็นต้น

อาหารของหวาน(ข่ะหนม) เช่น ข้าวจี่,อ้อยควั่น,ข้าวตัง,ข้าวเกรียบปากหม้อ,ไอศครีมนมสด เป็นต้น

การละเล่น เช่น ฟ้อนโชว์ ซอปื้นเมือง(เวียงชัย) แสดงดนตรีปื้นเมือง ประกวดร้องเพลง แต่มี่เด็ดสุดๆ สำหรับคนย้อนยุค คือ การรำวงย้อนยุค เพลงที่ได้รับความนิยมคือ สาละวันรำวง เป็นต้น

เด็ดแบบไม่มีที่ไหน คือ หุ่นนิ่ง เป็นคนจริงๆที่ใส่ชุดสีสาวยืนแน่นิ่งให้คนที่มาเที่ยวได้เพ้นท์กัน อยู่ตรงสี่แยกสวนตุงและโคม

บางคนก็ทึ่งในความสามารถก็ให้เงินบ้าง บางคนชอบใจก็ถ่ายรูปไว้ แน่ที่น่าสงสัย คือ และทุกคนต่างถามกันมากคือ “คนหรือหุ่นกันเนี่ย”

ร้านค้า ขายสินค้าพื้นเมือง (Handmade) เช่น ส้าหหวด ไซ แซะ ยอ(จ๋ำ) รองเท้า(เกิบหรือ เกือก) เพนท์เล็บ งานศิลปะหัตถกรรมต่างๆๆหรือของที่ใช้ในบ้านหลายประเภทมากมาย เสื้อผ้าพื้นเมือง เช่น ชุดผ้าไหมแท้ กระเป๋าผ้าไหม รองเท้า กางเกง เสื้อแขนยาว ทั้งหญิงและชาย รวมทั้งเสื้อผ้าวัยรุ่น ทั้งเด็กและปผู้ใหญ่ สร้อยแหวน เงินทอง ตุ้มหู นาฬิกา สินค้าเบ็ดเตล็ดมากมาย ถือได้เลยว่าถ้ามาถนนคนเดินก็เหมือนได้มาช๊อปปิ้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่รวมสินค้าทุกชนิดไว้ได้เลยทีเดียว

เก็บภาพบรรยากาศ แนน่าประทับใจ ถนนคนเดินเชียงราย ChiangraiwalkStreet ถนนคนเดินย้อนยุค ของคนเมืองเหนือ

คนนักแต๊ๆๆ

ออมสินการ์ตูน Handmade

โคมไฟยามค่ำคืน

Advertisements