ถนนคนเดินเชียงราย Chiangrai walk street แอ่วเมืองเหนือ “กาดเจียงฮายรำลึก”

ถนนคนเดินเชียงราย  : เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ถนนคนเดินเชียงราย เจียงฮายบ้านเฮา ซื้อของกิ๋นเมือง ใจ้ของเมือง เจียงฮายรุ่งเรือง ประเทศชาติพัฒนา

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน

ถิ่นวัฒนธรรมล้านา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

 ถนนคนเดินเชียงราย Chiangrai walk street  กาดเจียงฮายรำลึก

ถนนคนเดิน กาดเจียงฮายรำลึก

ประวัติ ถนนคนเดินเชียงราย กาดเจียงฮายรำลึก

เทศบาลนครเชียงรายจัดถนนคนเดินเชียงราย“กาดเจียงฮายรำลึก”

ร่วมย้อนอดีตล้านนาพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น ถนนคนเดินเชียงราย

จังหวัด เชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการถนนคนเดินเชียงราย “กาดเจียงฮายรำลึก”   เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมสัมผัสวิถีชีวิตแบบล้านนาในอดีต ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสินค้าของดีของเชียงราย กำหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 และทุกวันเสาร์ของเดือน ณ  ถนนธนาลัยตั้งแต่สี่แยกสำนักงานยาสูบฯ ไปจนถึงสี่แยกธนาคารออมสิน

นาย สมพงษ์  กูลวงค์ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวถึงที่มาของการจัดงานถนนคนเดินเชียงราย “กาดเจียงฮายรำลึก” ว่า ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครเชียงราย “นครเชียงรายเมืองน่าอยู่ ประตูสู่สากล” เราจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากล  จึงมีแนวคิดการจัดทำโครงการถนนคนเดินเชียงรายหรือ “กาดเจียงฮายรำลึก” ขึ้นเพื่อใช้เป็นลานแสดงสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เป็นแนวทาง  การพัฒนาเมืองและกำหนดการใช้พื้นที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถี ชีวิตชุมชนเป็นแนวทางพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตเมืองให้กลายเป็นที่ รู้จักในฐานะแหล่งรวมงานศิลปะ วรรณศิลป์  จิตรกรรม ฯลฯ  สร้างเมืองเชียงรายให้เป็น  “เมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนา”  เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์และความรุ่งเรือง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะมาเยี่ยมเยือนจังหวัด เชียงราย  พร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม  สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายสร้าง กิจกรรม  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน  มีสถานที่จำหน่ายสินค้า  มีรายได้เพิ่มขึ้น และสำหรับการจัดแบ่งพื้นที่ของถนนคนเดินเชียงราย ซึ่งจะมีการจัดพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่ถึง 3 โซน ดังนี้

ถนนคนเดินเชียงราย โซนที่ 1 เริ่มตั้งแต่ สี่แยกธนาคารออมสิน – สี่แยกศาลจังหวัด เป็นโซนที่จัดให้เป็นแหล่งรวมของชุมชน OTOP ชั้นนำของเชียงรายกว่า 700 ร้านค้า  ร้านสินค้าโครงการหลวง  สินค้าและผลิตภัณฑ์ชาวเขาที่ถนนคนเดินเชียงราย

ถนนคนเดินเชียงราย โซน ที่ 2 เริ่มจากสี่แยกศาลจังหวัด – สี่แยกสวนตุงและโคม มีการจำหน่ายสินค้างานทำมือ  และหัตถกรรม งานฝีมือทั้งจากเยาวชนและประชาชน  และบริเวณหน้าสวนตุงโคมฯ จัดให้มีลานกิจกรรมข่วงผญ๋า ซึ่งเป็นลานการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเชียงรายที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน เช่น หมอเมือง ฟ้อนตีมะผาบ ตีกลองสะบัดชัย เป็นต้น ก็มีที่ถนนคนเดินเชียงราย

– ถนนคนเดินเชียงรายบริเวณถนนด้านข้างสวนตุงของ (ทิศตะวันตก)   กิจกรรมสปาและนวดแผนไทยและสมุนไพรไทยรวมกว่า 300 ร้านค้าและจุดบริการ

ถนนคนเดินเชียงราย โซน ที่ 3 เริ่มต้นสี่แยกสวนตุงและโคม – สี่แยกสำนักงานยาสูบ มีการแสดงนิทรรศการต่างๆ  ของภาครัฐและเอกชน  จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด และของตกแต่งบ้านที่สวยงาม

-ถนนคนเดินเชียงราย บริเวณ สนามบาสเก็ตบอล  และถนนด้านข้างสวนตุง  มีกิจกรรมลานอาหารเครื่องดื่ม และกาดหมั้วคัวแลง  ทุกท่านจะได้มีโอกาสชิมอาหารตำรับดั้งเดิมของเชียงราย (ของกิ๋นบ๋าเก่า) เช่น ไข่ป่าม   แก๋งกระด้าง    ข้าวงาปิ้ง ข้าวควบอ้อยส้อม เป็นต้น

สำหรับ บรรยากาศในงานถนนคนเดินเชียงรายนั้น  จะตกแต่งบริเวณงานด้วยโคมไฟแบบล้านนาและตุงทอ ซึ่งจะสะท้อนเอกลักษณ์ของเชียงรายให้งดงามและน่าชื่นชมมากขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกได้ถึงบรรยากาศแบบล้านนา ในสมัยก่อน และเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนนั้น เทศบาลได้กำหนดให้ผู้จำหน่ายสินค้าและอาหาร  ในถนนคนเดินเชียงรายในแต่ละโซน ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใช้ถุงกระดาษ ถ้วยชามที่ทำจากใบตอง  ตะกร้าไม้ไผ่และลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

การ กำหนดพิธีเปิดถนนคนเดินเชียงราย “กาดเจียงฮายรำลึก” ทางคณะกรรมการจัดงานได้กำหนดเปิด  ในวันเสาร์ ที่  1 พฤศจิกายน 2551 นี้ ณ บริเวณสวนตุงโคม เฉลิมพระเกียรติฯ อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยการรวบรวมของดี ศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของเชียงราย เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมจังหวัดเชียงราย โดยในพิธีเปิดนั้น จะมีการแสดงแบบล้านนา เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมา วิถีชีวิตของ  ชาวล้านนาโบราณ   โดยในการแสดงจะมีการสอดแทรกศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจและสร้างความประทับใจให้ กับผู้ชม อาทิ ขบวนอันเชิญเครื่องสักการะต่างๆ รวมทั้งชุดการแสดงศิลปะ เช่น การฟ้อนรำ การตีกลองสะบัดชัย   เชื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านในวันเปิดงาน พร้อมกันนี้ ยังได้จัดมีชุดการแสดงต่างๆ ไว้อย่างมากมายตลอดงานถนนคนเดินเชียงราย

สำหรับทางด้าน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุว่า การจัดงานถนนคนเดินเชียงราย  “กาดเจียงฮายรำลึก” หรือถนนคนเดินเชียงราย จะเป็นการดึงเอาศักยภาพของจังหวัดเชียงรายที่เป็นต้นแบบของความเป็นล้าน นา    อันทรงคุณค่าออกมาสู่สายตานักท่องเที่ยว ซึ่ง ททท. พร้อมให้การสนับสนุน และถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ    ที่จะสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะในช่วงที่ถือว่าเป็นการเริ่มต้น “ฤดูท่องเที่ยวเชียงราย” ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาสัมผัสบรรยากาศของฤดูหนาวที่เชียงราย และท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว กิจกรรมการจัดถนนคนเดินเชียงรายนี้ ก็จะเป็นแหล่งรวมของฝากของกิน ที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนล้านนาแบบดั้งเดิมอย่างแท้ จริงที่ถนนคนเดินเชียงราย

ของกิ๋นบ้านเฮา

ความน่าสนใจของถนนคนเดินเชียงราย หรือ กาดเจียงฮายรำลึก  Lanna Shopping

 อาหารพื้นเมือง(ของกิ๋นปื้นเมือง) เช่น ลาบจิ้น,ผักกาดจอ,น้ำพริกอ่อง,แก๋งบ่ะหนุน,แก๋งอ่อม,น้ำเงี้ยว,ขนมเส้นน้ำยา เป็นต้น

อาหารของหวาน(ข่ะหนม) เช่น ข้าวจี่,อ้อยควั่น,ข้าวตัง,ข้าวเกรียบปากหม้อ,ไอศครีมนมสด เป็นต้น

การละเล่น เช่น ฟ้อนโชว์ ซอปื้นเมือง(เวียงชัย) แสดงดนตรีปื้นเมือง ประกวดร้องเพลง แต่มี่เด็ดสุดๆ สำหรับคนย้อนยุค คือ การรำวงย้อนยุค เพลงที่ได้รับความนิยมคือ สาละวันรำวง เป็นต้น

เด็ดแบบไม่มีที่ไหน คือ หุ่นนิ่ง เป็นคนจริงๆที่ใส่ชุดสีสาวยืนแน่นิ่งให้คนที่มาเที่ยวได้เพ้นท์กัน อยู่ตรงสี่แยกสวนตุงและโคม

บางคนก็ทึ่งในความสามารถก็ให้เงินบ้าง บางคนชอบใจก็ถ่ายรูปไว้ แน่ที่น่าสงสัย คือ และทุกคนต่างถามกันมากคือ “คนหรือหุ่นกันเนี่ย”

ร้านค้า ขายสินค้าพื้นเมือง (Handmade) เช่น ส้าหหวด ไซ แซะ ยอ(จ๋ำ) รองเท้า(เกิบหรือ เกือก) เพนท์เล็บ งานศิลปะหัตถกรรมต่างๆๆหรือของที่ใช้ในบ้านหลายประเภทมากมาย เสื้อผ้าพื้นเมือง เช่น ชุดผ้าไหมแท้ กระเป๋าผ้าไหม รองเท้า กางเกง เสื้อแขนยาว ทั้งหญิงและชาย รวมทั้งเสื้อผ้าวัยรุ่น ทั้งเด็กและปผู้ใหญ่ สร้อยแหวน เงินทอง ตุ้มหู นาฬิกา สินค้าเบ็ดเตล็ดมากมาย ถือได้เลยว่าถ้ามาถนนคนเดินก็เหมือนได้มาช๊อปปิ้งห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่รวมสินค้าทุกชนิดไว้ได้เลยทีเดียว

เก็บภาพบรรยากาศ แนน่าประทับใจ ถนนคนเดินเชียงราย ChiangraiwalkStreet ถนนคนเดินย้อนยุค ของคนเมืองเหนือ

คนนักแต๊ๆๆ

ออมสินการ์ตูน Handmade

โคมไฟยามค่ำคืน

Advertisements

~ โดย chiangraiwalkstreet บน พฤศจิกายน 4, 2010.

20 Responses to “ถนนคนเดินเชียงราย Chiangrai walk street แอ่วเมืองเหนือ “กาดเจียงฮายรำลึก””

 1. เคยไปเที่ยวมาแล้วสนุกมาก

 2. ของเยอะมากเลย คนก็เยอะ แต่ก็สนุกครับ

 3. อยากไปเที่ยว ถนนคนเดิน แต่ไม่มีคู่เดิน อิอิ รบกวนคนที่ทำเวป เดินเปณเพื่อนหน่อยจิ

 4. จังหวัดเชียงราย มี18 อำเภอ ไม่มีกิ่งอำเภอ ข้อมูล Up Date หรือป่าว

 5. ไปมาแล้วครับสวยดี

 6. ทำต่อไปจงอย่างหยุด

  สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 7. ดีมากคับ.ได้บรรยากาศในการเดินซ็อปตอนค่ำ.และก็ของเยอะมากมาย.เสียอยู่อย่างเดียว…ตังไม่พอซิ้อของอะคับ.อิอิ

 8. จงรักษาวัฒนธรรมชาวล้านนาไว้ตลอดนะคับ

  ชาวจังหวัดน่านจะเป็นกำลังใจให้

 9. สวยสไตล์ Art style chiangrai ช่วยดันนะ

 10. เยี่ยมมากเลย

 11. สวยดีๆๆๆๆชอบ ของเยอะถูกจัย

 12. รูปสวย เมืองสวย น่าอยู่ค่ะ

 13. อยากไปเที่ยวจังเลย น่าสนุกมากๆๆ

 14. อาหารน่ากินมากๆๆ

 15. สุดยอดๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 16. อยากไปจัง

 17. ไปมาแล้ว สวย สนุกด้วยอ๊

  มีของขายน่า ซื้อ เยอะแยะ

  อิอิ

 18. น่า เที่ยวมากอ๊

  ก็จ๊มีการแสดงต่างๆๆ

  สนุกดี

 19. อยากไปใครจะพาผมไปได้บ้างอะคับ อิอิ

 20. อยากไปเดินมั่งจังเลย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: