ประวัติ

ความเป็นมา ถนนคนเดินเชียงราย


เทศบาลนครเชียงรายจัดถนนคนเดิน“กาดเจียงฮายรำลึก”

ร่วมย้อนอดีตล้านนาพลิกฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น

จังหวัด เชียงรายร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการถนนคนเดิน “กาดเจียงฮายรำลึก”   เชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมสัมผัสวิถีชีวิตแบบล้านนาในอดีต ที่แสดงออกถึงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและสินค้าของดีของเชียงราย กำหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 และทุกวันเสาร์ของเดือน ณ  ถนนธนาลัยตั้งแต่สี่แยกสำนักงานยาสูบฯ ไปจนถึงสี่แยกธนาคารออมสิน

นาย สมพงษ์  กูลวงค์ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวถึงที่มาของการจัดงานถนนคนเดิน “กาดเจียงฮายรำลึก” ว่า ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลนครเชียงราย “นครเชียงรายเมืองน่าอยู่ ประตูสู่สากล” เราจึงมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานสากล  จึงมีแนวคิดการจัดทำโครงการถนนคนเดินหรือ “กาดเจียงฮายรำลึก” ขึ้นเพื่อใช้เป็นลานแสดงสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน เป็นแนวทาง  การพัฒนาเมืองและกำหนดการใช้พื้นที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถี ชีวิตชุมชนเป็นแนวทางพัฒนาการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตเมืองให้กลายเป็นที่ รู้จักในฐานะแหล่งรวมงานศิลปะ วรรณศิลป์  จิตรกรรม ฯลฯ  สร้างเมืองเชียงรายให้เป็น  “เมืองแห่งวัฒนธรรมล้านนา”  เปี่ยมด้วยมนต์เสน่ห์และความรุ่งเรือง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะมาเยี่ยมเยือนจังหวัด เชียงราย  พร้อมผลักดันยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิถีชีวิต  ศิลปวัฒนธรรม  สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายสร้าง กิจกรรม  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน  มีสถานที่จำหน่ายสินค้า  มีรายได้เพิ่มขึ้น และสำหรับการจัดแบ่งพื้นที่ของถนนคนเดิน ซึ่งจะมีการจัดพื้นที่อย่างยิ่งใหญ่ถึง 3 โซน ดังนี้

โซนที่ 1 เริ่มตั้งแต่ สี่แยกธนาคารออมสิน – สี่แยกศาลจังหวัด เป็นโซนที่จัดให้เป็นแหล่งรวมของชุมชน OTOP ชั้นนำของเชียงรายกว่า 700 ร้านค้า  ร้านสินค้าโครงการหลวง  สินค้าและผลิตภัณฑ์ชาวเขา

โซน ที่ 2 เริ่มจากสี่แยกศาลจังหวัด – สี่แยกสวนตุงและโคม มีการจำหน่ายสินค้างานทำมือ  และหัตถกรรม งานฝีมือทั้งจากเยาวชนและประชาชน  และบริเวณหน้าสวนตุงโคมฯ จัดให้มีลานกิจกรรมข่วงผญ๋า ซึ่งเป็นลานการแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนเชียงรายที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน เช่น หมอเมือง ฟ้อนตีมะผาบ ตีกลองสะบัดชัย เป็นต้น

– บริเวณถนนด้านข้างสวนตุง (ทิศตะวันตก)   กิจกรรมสปาและนวดแผนไทยและสมุนไพรไทยรวมกว่า 300 ร้านค้าและจุดบริการ

โซน ที่ 3 เริ่มต้นสี่แยกสวนตุงและโคม – สี่แยกสำนักงานยาสูบ มีการแสดงนิทรรศการต่างๆ  ของภาครัฐและเอกชน  จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด และของตกแต่งบ้านที่สวยงาม

-บริเวณ สนามบาสเก็ตบอล  และถนนด้านข้างสวนตุง  มีกิจกรรมลานอาหารเครื่องดื่ม และกาดหมั้วคัวแลง  ทุกท่านจะได้มีโอกาสชิมอาหารตำรับดั้งเดิมของเชียงราย (ของกิ๋นบ๋าเก่า) เช่น ไข่ป่าม   แก๋งกระด้าง    ข้าวงาปิ้ง ข้าวควบอ้อยส้อม เป็นต้น

สำหรับ บรรยากาศในงานนั้น  จะตกแต่งบริเวณงานด้วยโคมไฟแบบล้านนาและตุงทอ ซึ่งจะสะท้อนเอกลักษณ์ของเชียงรายให้งดงามและน่าชื่นชมมากขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกได้ถึงบรรยากาศแบบล้านนา ในสมัยก่อน และเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อนนั้น เทศบาลได้กำหนดให้ผู้จำหน่ายสินค้าและอาหาร  ในแต่ละโซน ให้ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใช้ถุงกระดาษ ถ้วยชามที่ทำจากใบตอง  ตะกร้าไม้ไผ่และลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

การ กำหนดพิธีเปิดถนนคนเดิน “กาดเจียงฮายรำลึก” ทางคณะกรรมการจัดงานได้กำหนดเปิด  ในวันเสาร์ ที่  1 พฤศจิกายน 2551 นี้ ณ บริเวณสวนตุงโคม เฉลิมพระเกียรติฯ อย่างยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยการรวบรวมของดี ศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของเชียงราย เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมจังหวัดเชียงราย โดยในพิธีเปิดนั้น จะมีการแสดงแบบล้านนา เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมา วิถีชีวิตของ  ชาวล้านนาโบราณ   โดยในการแสดงจะมีการสอดแทรกศิลปะวัฒนธรรมที่น่าสนใจและสร้างความประทับใจให้ กับผู้ชม อาทิ ขบวนอันเชิญเครื่องสักการะต่างๆ รวมทั้งชุดการแสดงศิลปะ เช่น การฟ้อนรำ การตีกลองสะบัดชัย   เชื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านในวันเปิดงาน พร้อมกันนี้ ยังได้จัดมีชุดการแสดงต่างๆ ไว้อย่างมากมายตลอดงาน

สำหรับทางด้าน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ระบุว่า การจัดงานถนนคนเดิน  “กาดเจียงฮายรำลึก” จะเป็นการดึงเอาศักยภาพของจังหวัดเชียงรายที่เป็นต้นแบบของความเป็นล้าน นา    อันทรงคุณค่าออกมาสู่สายตานักท่องเที่ยว ซึ่ง ททท. พร้อมให้การสนับสนุน และถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ    ที่จะสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่ จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะในช่วงที่ถือว่าเป็นการเริ่มต้น “ฤดูท่องเที่ยวเชียงราย” ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้มาสัมผัสบรรยากาศของฤดูหนาวที่เชียงราย และท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งด้านประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้ว กิจกรรมการจัดถนนคนเดินนี้ ก็จะเป็นแหล่งรวมของฝากของกิน ที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนล้านนาแบบดั้งเดิมอย่างแท้ จริงAdvertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: